Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Σχετικά

Η Τοξότης  Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ είναι δημόσια εταιρεία η οποία διαπραγματεύεται  στην παράλληλη αγορά του Κυπριακού Χρηματιστηρίου. Οι μετοχές της είναι διαπραγματεύσιμες κάτω από τον κωδικό COV.

Η εταιρεία Toxotis Investments Public Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων. Διεξάγονται επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΚ, όσο και σε τίτλους εταιρειών μη εισηγμένων στο ΧΑΚ. Λόγω του ότι η εταιρεία δεν είναι επενδυτική εταιρεία κλειστού τύπου  έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επικερδείς επενδύσεις εκτός ΧΑΚ.

Η εταιρεία ήταν γνωστή με την ονομασία  Covotsos Enterprises Limited και η οποία μετονομάστηκε σε   Toxotis Investments Public Ltd τον Νοέμβριο του 1999. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και η βάση της είναι η Λευκωσία. 

Εκτύπωση Email