Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Toxotis Investments Financial Statements

2021

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

File Name: TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD - ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021.pdf
File Size: 26.54 MB
File Type: application/pdf
Hits: 111 Hits
Created Date: 10-13-2022
Last Updated Date: 10-13-2022