Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Toxotis Investments Financial Statements

2020

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

File Name: ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.pdf
File Size: 24.78 MB
File Type: application/pdf
Hits: 103 Hits
Created Date: 10-13-2022
Last Updated Date: 10-13-2022