Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Toxotis Investments Financial Statements

2019

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

File Name: FS 2019 consolidated..pdf
File Size: 23.72 MB
File Type: application/octet-stream
Hits: 110 Hits
Created Date: 10-13-2022
Last Updated Date: 10-13-2022