Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Toxotis Investments Financial Statements

2018

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

File Name: 0256.FS.2018.Cons.Gr-compressed.pdf
File Size: 10.81 MB
File Type: application/pdf
Hits: 95 Hits
Created Date: 10-13-2022
Last Updated Date: 10-13-2022