Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Toxotis Investments Financial Statements

Οικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

2014

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

2013

Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013