Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕTΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2021

 

0016/00034704/el

Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

ΤΟΕΠ - ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

 

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2021

Αξ. Κύριοι,

 

Παραθέτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 31.03.2021.

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εκτύπωση Email

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για επικείμενη αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατα την 30.09.20.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

 

Εκτύπωση Email

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ενημερωτική ανακοίνωση σε σχέση με δημοσίευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοίνωση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.

 

Με εκτίμηση

 

Louthan Secretarial Ltd

Attachments:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email