Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-03-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-03-2019

Αξ. Κύριοι,

 

Παραθέτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31-03-2019.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

 

Attachments:

1.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-03-2019

 

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018

 

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε κατάσταση διασποράς κατά την 31.12.2018.

 

Ευχαριστούμε.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

 

1.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

 

Εκτύπωση Email

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Addendum To

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018 (0016/00025284/el)

 

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφορικά με την δημοσίευση της Κατάστασης Διασποράς 30.09.2018 που έγινε σήμερα στις 8/10/2018, σημειώνουμε ότι εκ παραδρομής δημοσιεύτηκαν οι σελίδες 2 και 4 αντί για τις σελίδες 1 και 2, χωρίς να έχει γίνει όμως κάποιο λάθος ουσίας.

Ως εκ τούτου, δημοσιεύουμε δια της παρούσης επιπροσθέτως τις σελίδες 1 και 2 προς διόρθωση της προηγούμενης δημοσίευσης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

2.     Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Εκτύπωση Email

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Αγαπητοί Κύριοι,

Επισυνάπτουμε δια της παρούσης την Κατάσταση Διασποράς ημερομηνίας 30.09.2018.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Εκτύπωση Email

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ενημερωτική ανακοίνωση σε σχέση με δημοσίευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβερίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το 2018 που περιλαμβάνει τις μη-ελεγμένες, ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2018.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Attachments:

1.     ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018

2.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email