Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτουμε ανακοίνωση όσον αφορά τη σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 για εξέταση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων με τους εξαμηνιαίους ενοποιημένους μη ελεγμένους λογαριασμούς του ομίλου.

 

Με εκτίμηση,

Louthan Secretarial Ltd

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτουμε Κατάστασης Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

Εκτύπωση Email

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Ενημερώνουμε ότι σήμερα 5 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παραθέτουμε τα ακόλουθα.

- σχετική Ανακοίνωση

- Ειδοποιήσεις Ανάληψης Θέσης από διευθυντές και Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης από τους εξωτερικούς ελεγχτες της Εταιρείας.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

4.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται η Ειδοποιηση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος Διαμ. 301, 1066 στη Λευκωσία, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 16:30.

Δημοσιοποίηση της Ειδοποίησης θα γίνει επίσης και στην ημερήσια εφημερίδα "Αλήθεια" στις 13 Ιουνίου 2019. Επιπλέον η Ειδοποίηση, το Πληρεξούσιο Έγγραφο, η Ετήσια Έκθεση και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α  του Περί Εταιρειών Νόμου θα βρίσκονται διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.toxotisinvestments.com.

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2.     ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα καθώς και Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του συγκροτήματος και Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.     ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.     ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοινωση όσον αφορά Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 22 Απριλίου 2019 για εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2018 και άλλα συναφή θέματα.

 

Ευχαριστούμε.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email