Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2019 μαζί με σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

·         ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε Ανακοίνωση ημερομηνίας 18.11.2019 οσον αφορά Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με Ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μορφή Πληρεξουσίου.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

·         ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

·         ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοίνωση της Εταιρείας για Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 18.11.2019.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατα την 30η Σεπτεμβρίου 2019 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019

 

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

 

Παραθέτουμε Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το 2019 που περιλαμβάνει μη-ελεγμένες, ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

·         ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

 

Εκτύπωση Email