Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα καθώς και Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του συγκροτήματος και Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.     ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.     ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοινωση όσον αφορά Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 22 Απριλίου 2019 για εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2018 και άλλα συναφή θέματα.

 

Ευχαριστούμε.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-03-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-03-2019

Αξ. Κύριοι,

 

Παραθέτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31-03-2019.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

 

Attachments:

1.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-03-2019

 

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018

 

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε κατάσταση διασποράς κατά την 31.12.2018.

 

Ευχαριστούμε.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

 

1.     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

 

Εκτύπωση Email

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Addendum To

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018 (0016/00025284/el)

 

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφορικά με την δημοσίευση της Κατάστασης Διασποράς 30.09.2018 που έγινε σήμερα στις 8/10/2018, σημειώνουμε ότι εκ παραδρομής δημοσιεύτηκαν οι σελίδες 2 και 4 αντί για τις σελίδες 1 και 2, χωρίς να έχει γίνει όμως κάποιο λάθος ουσίας.

Ως εκ τούτου, δημοσιεύουμε δια της παρούσης επιπροσθέτως τις σελίδες 1 και 2 προς διόρθωση της προηγούμενης δημοσίευσης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

2.     Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Εκτύπωση Email

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Αγαπητοί Κύριοι,

Επισυνάπτουμε δια της παρούσης την Κατάσταση Διασποράς ημερομηνίας 30.09.2018.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     Κατάσταση Διασποράς 30.09.2018

Εκτύπωση Email