Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.20

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.20

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη Παραθέτουμε Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 30.06.2020.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.20

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι

 

Παραθέτουμε ανακοίνωση της Εταιρείας όσον αφορά παράταση δημοσιοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων ένεκα της πανδημίας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31.03.2020.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μεχρι την 31.12.2019.

 

Με εκτίμηση

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ- 31.12.2019

 

Εκτύπωση Email