Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

Τοξότης: Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2006

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ σε συνεδρία του την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2006 εξέτασε μεταξύ άλλων θεμάτων, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 1ο εξάμηνο του έτους 2006 τα οποία επισυνάπτονται.

Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα με τη σχετική επεξηγηματική κατάσταση δε θα δημοσιευθούν αλλά θα αποσταλούν στους δικαιούχους των τίτλων και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση αντίτυπα τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, Λευκωσία, τηλ. 22898600.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Στις 13/7 τα εξαμηνιαία 2006 της Τοξότης

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2006 στις 3.00 μ.μ, για να εξετάσει μεταξύ άλλων θεμάτων, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 1ο εξάμηνο του έτους 2006.

Εκτύπωση Email

Τοξότης: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Εκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μείωση κεφαλαίου

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι διεξήχθη την Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 η ώρα 3:00 μ.μ., στη Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005. 

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Βελτιωμένα αναμένονται τα τελικά 2006 της Τοξότης

Επιθυμούμε με την παρούσα , σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού να σας πληροφορήσουμε ότι τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2006, αναμένεται να είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2005.

Εκτύπωση Email