Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

Τοξότης: Τελικά 2006 – Στις 14/5 η Ετ.Γ.Σ.

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ σε συνεδρία του την Δευτέρα 16 Απριλίου 2007, εξέτασε και ενέκρινε τα Τελικά Αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, τα οποία επισυνάπτονται. 

Αντίτυπα ολόκληρου του κειμένου των Τελικών Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος 2006 όπως αυτά εγκρίθηκαν και υπογράφτηκαν και όπως αυτά θα περιληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και Ετήσιων Λογαριασμών, διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, 1096 Λευκωσία. 

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Συνεδριάζει στις 16/4 η Τοξότης για τελικά 2006 και ημ/νία Ετ.Γ.Σ.

Με την παρούσα επιθυμούμε να πληροφορήσουμε τους μετόχους της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ καθώς επίσης και το επενδυτικό κοινό, ότι το Δ.Σ της εταιρείας θα συνεδριάσει την Δευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 11,00 μμ για να εξετάσει μεταξύ άλλων θεμάτων, τα τελικά αποτελέσμτα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Κατά την ίδια συνεδρία θα αποφασιστεί και η ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Εκτύπωση Email

Τοξότης : Ενδεικτικά αποτελέσματα 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2007, μελέτησε και ενέκρινε το ενδεικτικό αποτέλεσμα της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Η ένδειξη αποτελέσματος μαζί με την σχετική επεξηγηματική κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2006 επισυνάπτονται. 

Η ένδειξη αποτελέσματος με την σχετική επεξηγηματική κατάσταση δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα X press Οικονομική και αντίτυπα τους θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφόρο Βύρωνος 26 στη Λευκωσία. 

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Στις 22/1 τα προκαταρκτικά 2006 της Τοξότης

 
Με την παρούσα επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ θα συνέλθει την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2007 για να μελετήσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2006 και να εγκρίνει την ανακοίνωση της ένδειξης του οικονομικού αποτελέσματος της Εταιρείας για το έτος 2006

Εκτύπωση Email

Profit Warning για τα τελικά 2007 της Τοξότης

 
Επιθυμούμε με την παρούσα και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, να σας πληροφορήσουμε ότι τα αποτελέσματα του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007, αναμένεται να παρουσιάσουν μειωμένη κερδοφορία σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2006. 

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email