Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μεχρι την 31.12.2019.

 

Με εκτίμηση

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ- 31.12.2019

 

Εκτύπωση Email

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2019 μαζί με σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

·         ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε Ανακοίνωση ημερομηνίας 18.11.2019 οσον αφορά Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με Ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μορφή Πληρεξουσίου.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

·         ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

·         ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοίνωση της Εταιρείας για Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 18.11.2019.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email