Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε ανακοίνωση για Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.3.2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.3.2018

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την 31.3.2018 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΔΙΑΣΠΟΡΑ 31.3.2018

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε ειδοποίηση για Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και σχετικό Πληρεξούσιο.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

2.     ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε Ανακοίνωση ημερομηνίας 13.3.18 όσον αφορά Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με Ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μορφή Πληρεξουσίου.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

1.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.     ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

3.     ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2017

Αξ. Κύριοι,

 

Συνημμένη θα βρείτε Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31/12/2017.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1.     ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017

Εκτύπωση Email