Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Ενημερώνουμε ότι σήμερα, 28 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παραθέτουμε τα ακόλουθα:

- σχετική Ανακοίνωση

- Ειδοποιήσεις Ανάληψης Θέσης από Διευθυντές καθώς και Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης από τους εξωτερικούς ελεγχτές της Εταιρείας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Εκτύπωση Email

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται Ειδοποίηση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ η οποία θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3ος όροφος Διαμ. 301, 1066 στη Λευκωσία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 και ώρα 16:30.

Δημοσιοποίηση της Ειδοποίησης θα γίνει επίσης και στην ημερήσια εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ" στις 31 Ιουλίου 2020. Επιπλέον η Ειδοποίηση, το Πληρεξούσιο Έγγραφο, η Ετήσια Έκθεση και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου θα βρίσκονται διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.toxotisinvestments.com.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.20

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.20

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη Παραθέτουμε Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 30.06.2020.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.20

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι

 

Παραθέτουμε ανακοίνωση της Εταιρείας όσον αφορά παράταση δημοσιοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων ένεκα της πανδημίας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31.03.2020.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Εκτύπωση Email