Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

8 Μαρτίου 2022

 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 

Λευκωσία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ως απάντηση στην

 

κρίση στην Ουκρανία / Πόλεμος στην Ουκρανία –

 

Οικονομικές επιπτώσεις/ κίνδυνοι και αβεβαιότητες.

 

 

 

Η εταιρεία Toxotis Investments Public Ltd (η ‘Εταιρεία’), θα ήθελε να

 

ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η

 

Εταιρεία δεν αναμένει να έχει οποιεσδήποτε άμεσες αρνητικές οικονομικές

 

επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πρόσφατες κυρώσεις και

 

περιοριστικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι, τα κύρια στοιχεία

 

ενεργητικού της Εταιρείας αποτελούνται από ακίνητη περιουσία, δάνεια

 

εισπρακτέα και επένδυση σε μια άλλη δημόσια εταιρεία και αυτά δεν

 

αναμένεται, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, να επηρεαστούν από τις

 

ανωτέρω εξελίξεις.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα

 

τηρεί το επενδυτικό κοινό ενήμερο για οποιαδήποτε ουσιαστική

 

διαφοροποίηση των ανωτέρω.

 

 

 

Louthan Secretarial Limited

 

Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email