Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύροι,

Παραθέτουμε αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2021 καθώς και Εξαμηνιαία Έκθεση για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Με εκτίμηση

Louthan Secretarial Limited

ANAKOINΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση