Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

εκ παραδρομής της συνημμένης ανακοίνωσης, δεν δημοσιεύτηκαν η Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 και ως εκ τούτου παρατίθενται στο συνημμένο.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

FINANCIAL STATEMENTS

Εκτύπωση Email