Αρχικη

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, ανακοινώνει την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από σήμερα Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει την εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση, δηλαδή την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2020 καθώς και την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021. Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2022

Announcement

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση