Αρχικη

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση