Αρχικη

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

Αξ. Κύριοι,

Συνημμένη παραθέτουμε Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατα την 30.09.20.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.20

 

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση