Αρχικη

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοίνωση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.

 

Με εκτίμηση

 

Louthan Secretarial Ltd

Attachments:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση