Αρχικη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31.03.2020.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση