Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 31.03.2020.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.03.2020

Εκτύπωση Email