Αρχικη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μεχρι την 31.12.2019.

 

Με εκτίμηση

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ- 31.12.2019

 

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση