Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε συνημμένη Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μεχρι την 31.12.2019.

 

Με εκτίμηση

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

·         ΔΙΑΣΠΟΡΑ- 31.12.2019

 

Εκτύπωση Email