Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

 

Παραθέτουμε Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το 2019 που περιλαμβάνει μη-ελεγμένες, ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019.

 

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

·         ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

 

Εκτύπωση Email