Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτουμε ανακοίνωση όσον αφορά τη σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 για εξέταση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων με τους εξαμηνιαίους ενοποιημένους μη ελεγμένους λογαριασμούς του ομίλου.

 

Με εκτίμηση,

Louthan Secretarial Ltd

Attachments:

·         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email