Αρχικη

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

 

Συνημμένη παραθέτουμε διασπορά μετοχικού κεφαλαίου για περίοδο μέχρι 30.6.2018.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

 

Attachments:

1.     ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 30.6.2018

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Τοξότης Ειδήσεις

Εκτύπωση