Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8 Μαρτίου 2022

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD στις 18 Μαρτίου 2022 για

την εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το

οικονομικό έτος 2020 και την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το

πρώτο εξάμηνο του 2021, και άλλα συναφή θέματα.

Με την παρούσα, η TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει

ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, και

μεταξύ άλλων:

1. Θα εξετάσει και εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις

τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές

ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Εταιρείας

για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και

2. Θα εξετάσει και εγκρίνει την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που

περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τους εξαμηνιαίους,

ενοποιημένους, μη ελεγμένους λογαριασμούς του Ομίλου της Εταιρείας για την

εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Louthan Secretarial Ltd

Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύροι,

Παραθέτουμε αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2021 καθώς και Εξαμηνιαία Έκθεση για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Με εκτίμηση

Louthan Secretarial Limited

ANAKOINΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,

εκ παραδρομής της συνημμένης ανακοίνωσης, δεν δημοσιεύτηκαν η Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 και ως εκ τούτου παρατίθενται στο συνημμένο.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

FINANCIAL STATEMENTS

Εκτύπωση Email

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, ανακοινώνει την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από σήμερα Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει την εκκρεμούσα οικονομική πληροφόρηση, δηλαδή την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2020 καθώς και την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021. Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2022

Announcement

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

8 Μαρτίου 2022

 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 

Λευκωσία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ως απάντηση στην

 

κρίση στην Ουκρανία / Πόλεμος στην Ουκρανία –

 

Οικονομικές επιπτώσεις/ κίνδυνοι και αβεβαιότητες.

 

 

 

Η εταιρεία Toxotis Investments Public Ltd (η ‘Εταιρεία’), θα ήθελε να

 

ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η

 

Εταιρεία δεν αναμένει να έχει οποιεσδήποτε άμεσες αρνητικές οικονομικές

 

επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πρόσφατες κυρώσεις και

 

περιοριστικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι, τα κύρια στοιχεία

 

ενεργητικού της Εταιρείας αποτελούνται από ακίνητη περιουσία, δάνεια

 

εισπρακτέα και επένδυση σε μια άλλη δημόσια εταιρεία και αυτά δεν

 

αναμένεται, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, να επηρεαστούν από τις

 

ανωτέρω εξελίξεις.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα

 

τηρεί το επενδυτικό κοινό ενήμερο για οποιαδήποτε ουσιαστική

 

διαφοροποίηση των ανωτέρω.

 

 

 

Louthan Secretarial Limited

 

Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκτύπωση Email