Τοξοτης  Επενδυσεις Δημοσια ΛΤΔ

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι ειδήσεις ​​είναι από το 2005 σε αυτή την ιστοσελίδα. Αν επιθυμείτε να δείτε παλαιότερα νέα της εταιρείας μπορείτε να επισκεφθείτε http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Αρχικη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομιής Έκθεσης του Συγκροτήματος ΤΟΧΟΤΗΣ, που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022 (μη - ελεγμένα αποτελέσματα)

 

Ανακοίνωση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022

Εκτύπωση Email

Ψηφιακά Αρχεία για τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο

Ψηφιακά Αρχεία για τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο

Αξ. Κύριοι,

 

παραθέτουμε συνημμένα.

 

Με εκτίμηση,

 

LOUTHAN SECRETARIAL

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Εκτύπωση Email

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.22

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.22

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2022.

 

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Εκτύπωση Email

Μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά (Ρυθμιζόμενη Αγορά)

 

Μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά

(Ρυθμιζόμενη Αγορά)

 

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

 

Announcement

 

Εκτύπωση Email